O programie
Witamy na stronie Programu dla Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego!

Program tworzą dwie Szkoły w Polsce: Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Obie szkoły działają od ponad 15 lat i mogą się poszczycić ponad  800 absolwentami.

Dla Absolwentów SPN znajomość języka i prawa niemieckiego była i jest  istotna, często decydująca o kierunku rozwoju zawodowego. Wielu naszych Absolwentów pracuje w niemieckich kancelariach prawniczych w Polsce,w działach obsługujących klientów niemieckojęzycznych lub  w instytucjach, które są aktywne na polu kontaktów polsko-niemieckich.

Zdajemy sobie sprawę,  jak ważny jest kontakt z językiem niemieckim, prawem niemieckim oraz osobami poznanymi w trakcie studiów w SPN. Organizowane w ramach Alumniprogramm spotkania i konferencje mają właśnie to na celu.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania dla absolwentów SPN UW oraz dwa wspólne spotkania dla absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW.

Od 2013 r. rozpoczęliśmy coroczny cykl konferencji, które odbywają się na przemian w Warszawie i w Krakowie. Najbliższa konferencja odbędzie się w dniach 23 i 24 października 2015 r. w Warszawie. Będzie to spotkanie, obejmujące zarówno wykłady, jak i warsztaty z niemieckiego prawa i niemieckiego języka prawniczego. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia publikowane są w zakładce Planowane wydarzenia. O poprzednich edycjach konferencji i seminariów można dowiedzieć się w zakładce Dotychczasowe spotkania.

Historia: Program zrodził się z inicjatywy grupy absolwentów SPN UW pod przewodnictwem  Marcina Chomiuka, który z najlepszym wynikiem ukończył kurs 2004/2005 SPN WPIA UW. Warszawski Alumniprogramm funkcjonował od 2008 r. i w jego ramach odbyły się trzy spotkania. W 2011 r. dołączyła do programu Szkoła Prawa Niemieckiego UJ i odbyło się pierwsze wspólne spotkanie absolwentów SPN UJ i SPN UW w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział niemal 100 absolwentów. W kolejnych dwóch konferencjach wzięło udział również około 100 absolwentów obu Szkół.